Collocations Search


Collocations

excess

  • excess alcohol

    The RAF ace's first ban dates back to 1971 when he was banned for driving with excess alcohol.
  • excess demand

    When the market is in equilibrium there can be no excess demand for, or excess supply of, any investment asset.
  • excess capacity

    The crash also pushed down the output-capital ratio, by an average of one tenth, as excess capacity mounted.
  • drive with excess

  • far in excess

    His own imagination offered a punishment far in excess of his crime.
  • excess supply

    On the other hand, if the initial state is one of excess supply money-wages will fall at a rate .
  • well in excess

    Many fishing vessels take catches well in excess of the TAC, and simply dump overboard the surplus dead fish.
  • excess expenditure

    On a temporary and controlled basis, some excess expenditure can be justifiable — but when excess expenditure increases regularly, the danger signs flash up.
  • remove excess

    To remove excess phosphate from all the Broads would cost an estimated £20 million.
  • cost in excess

    The kind of repair cost in excess of £500.
  • excess mortality

    The results indicated that current smokers showed excess mortality when compared with non-smokers.
  • excess water

    Blot wet hair with a towel to remove excess water before applying an intensive conditioner.
  • excess applies

    No excess applies to this section of the policy.
  • off excess

    Trim off excess icing around the base.
  • excess travelling

  • significant excess

    Smoking and differences in men and women — Apart from one subgroup, no significant excess of incident cancer was seen in the three treatment groups, in men and women, and in smokers and non-smokers (table IV).

1 comment:

  1. dịch vụ rà soát sổ sách
    dịch vụ kế toán giá rẻ eco green city mắt, chút uy áp phóng ra ngoài, rồi trực tiếp bay vào trong thành. Lưu
    lại một đoàn binh lính ngã dúi dụi lăn lông lốc phía sau lưng!

    - Tiểu Phi Hiệp, ngươi có cần phải như vậy không? Người ta làm chức
    trách thôi mà, ngươi nhìn lại ngươi một cái đi!

    Đoạn Vân vừa nói xong, gõ một cú vào đầu tên Tiểu Phi Hiệp đã hóa thành
    hình người.

    - A, đừng đánh, lão Đại, ta sai rồi!

    Tiểu Phi Hiệp với hình dạng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vẻ mặt hối
    hận vuốt vuốt cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

    Nhìn đám người xôn xao trước mắt mình, Đoạn Vân vận khí hô lớn:

    - Mọi người không cần khẩn trương, ta là Tế tự Đoạn Vân đây! Mời người
    phụ trách của các ngươi tới đây gặp ta!

    Đám binh lính và bình dân vừa nghe đến chữ Đoạn Vân, lập tức im lặng một

    trung tâm kế toán tại hải phòng
    khoá học kế toán tổng hợp

    trung tâm kế toán tại long biên
    trung tâm kế toán tại hà đông
    dịch vụ báo cáo tài chính
    dịch vụ kế toán thuế
    eco green city
    goldmark city hồ tùng mậu

    ReplyDelete